SLOVENSKO PANEVROPSKO GIBANJE
President: Dr. Laris Gaiser, info@panevropa.si
Secretary General: Dejan Hribar, dejanhri@gmail.com
Cesta y prod 90, 1000 Ljubljana
Tel. +386 (0)31-554 472
e-mail: info@panevropa.si
Web: www.panevropa.si